STEUNHART: EEN WONDER DER TECHNIEK

Bij ernstig hartfalen komen sommige patiënten na een lang ziekteproces op een punt waar het behandelingstraject met medicijnen op een dood spoor belandt.

Het hart is dan al zo ziek en heeft al zoveel van zijn pompkracht verloren dat de patiënt veel vocht gaat vasthouden. De andere organen, zoals lever, longen en nieren hebben hiervan te lijden en functioneren minder goed. Er is een steeds grotere kans op levensbedreigende hartritmestoornissen. De patiënt heeft geen energie en kracht meer, het ademen kost moeite en de eetlust verdwijnt. De patiënt raakt ondervoed, kortom, het gaat van kwaad tot erger.

Margriet, lotgenotencontact @Stichting PLN

Afhankelijk van de ernst van de klachten wordt door de cardioloog de noodzaak tot ingrijpen ingeschat. Als er geen tijd is om te wachten op een donorhart kan de patiënt in aanmerking komen voor een steunhart.


Het steunhart, ook wel bekend als LVAD (Left Ventricular Assist Device)

(video met geluid)

Een steunhart is een pomp die in het lichaam wordt geplaatst en een verbinding vormt tussen de linker hartkamer en de grote lichaamsslagader. Het zorgt ervoor dat het lichaam weer voldoende doorstroming van het bloed krijgt.
De pomp werkt op elektriciteit en is verbonden met een kabel die door de buikwand naar buiten komt.

De kabel is aangesloten op een controller die weer in verbinding staat met batterijen. De patiënt moet er voor zorgen dat er altijd stroomtoevoer voor het apparaat is; via de (opgeladen) batterijen of het elektriciteitsnet.


Als je wacht op een donorhart…

Om in aanmerking te komen voor het plaatsen wordt een zorgvuldige procedure gevolgd. Er moeten onderzoeken plaatsvinden om de patiënt te screenen. Zo wordt bekeken of het hart geschikt is om door een pomp te kunnen worden ondersteund en of er geen onderliggende ziekten bij de patiënt aanwezig zijn.

Van de patiënt wordt verwacht dat er gedurende het hele voortraject in het ziekteproces een consciëntieuze houding ten opzichte van het innemen van medicatie te zien is geweest. Verder is het belangrijk dat hij/zij een sociaal vangnet heeft.

Voor het plaatsen van een steunhart vindt een ingrijpende operatie plaats. Na de operatie verblijft de patiënt nog enige tijd op de Intensive Care aan allerlei draden en slangen. Hierbij moet je denken aan beademing, sondevoeding, katheter, drains om het vocht af te voeren en een scala aan infusen voor metingen en de medicatie.
Vanaf de IC gaat de patiënt naar de verpleegafdeling, waar m.b.v. fysiotherapie de conditie weer zoveel mogelijk op peil wordt gebracht. Ook wordt geleerd hoe om te gaan met de apparatuur van de LVAD, hoe de wondverzorging gedaan moet worden en wat te doen als er een alarm af gaat.

De volgende stap is de terugkeer naar huis om aan te sterken, conditie op te bouwen en aan een “nieuw” leven te beginnen.

Margriet over een steunhart

Voor veel patiënten vormt deze hartpomp de eindtherapie: dat wil zeggen dat zij er voor kunnen of moeten kiezen om zo lang als mogelijk met het steunhart te leven. Tot nu toe zijn duizenden steunharten geïmplanteerd… al deze mensen zouden het anders niet overleefd hebben.

Welke ziekenhuizen implanteren een LVAD?
De operaties worden uitgevoerd door het UMC Utrecht (waar de meeste implantaties plaatsvinden), het LUMC Leiden, het Erasmus ziekenhuis Rotterdam en het UMC Groningen.


Wilt u een vraag stellen of een persoonlijk bericht sturen naar ons PLN-lotgenotencontact #Margriet? Klik hier om contact met haar op te nemen.

 

Bronnen: Website van LVAD | Video van Gezondheidsnet | Artikel van Hartwijzer

Geef een reactie