Status iPS-onderzoek

De Stichting PLN steunt een aantal onderzoeken voor het ontwikkelen en testen van verschillende strategieën voor het herstellen van functie van harten met een PLN-mutatie:

JUNI 2015 – Door middel van iPS (induced Pluripotent Stemcell) technologie worden stamcellen gemaakt uit patiënt specifieke huidcellen. Hieruit worden vervolgens hartspiercellen (cardiomyocyten) van gemaakt en deze worden geanalyseerd voor contractie dysfunctie. Deze cellen dienen als een platform om grootschalige screenings uit te voeren voor stoffen die de dysfunctie van het gemuteerde PLN eiwit kunnen opheffen (stap1).
iPS-onderzoek

Helaas zijn er tot nu toe geen diermodellen voor het PLN-R14del mutatie. Daarom wordt een klinische relevant diermodel ontwikkeld dat verder onderzoek naar de biologie achter de mutatie mogelijk kan maken (stap2). Verder wordt het diermodel ook ingezet om kandidaat-stoffen voor therapie te testen in een invivo setting.


Meer onderzoeken? Hier vindt u een overzicht van alle lopende PLN-gerelateerde onderzoeken waar de Stichting PLN bij betrokken is.

 

Geef een reactie