PLN & EMBRYOSELECTIE?

Tijdens de parallelsessie 1 van de PLN Infodag 2015 werd o.a. de ethische kwestie van embryoselectie voor PLN-gendragers genoemd. Oftewel PGD, “Preïmplantatie Genetisch Diagnostiek”. Uw vriendin, vrouw of partner raakt zwanger of wil zwanger worden, maar één van jullie heeft de genmutatie PLN… neemt u dan zo’n PGD-behandeling in overweging en wat voor gevolgen kan dit mogelijk hebben?

HET PGD-TRAJECT

Voor advies vraagt u eerst aan uw gynaecoloog en/of klinisch geneticus of jullie als paar voor een PGD-behandeling in aanmerking komen. Als jullie voor een intakegesprek uitgenodigd zijn, worden vervolgens alle medische- en familiegegevens doorgenomen. Op basis van vooronderzoeken (inwendig onderzoek en echografie bij de vrouw, zaadonderzoek bij de man en bloedafname van beide) wordt de diagnostiek besproken.

Vanuit een embryo, dat na 3 dagen uit gemiddeld 8 eicellen bestaat, worden 1 of 2 cellen weggenomen voor verder onderzoek in het laboratorium. Binnen 1 week kan het gezonde embryo in de baarmoeder terug worden geplaatst. Voor een latere plaatsing kan een embryo ook worden ingevroren.

In het algemeen heeft een PGD-biopsie geen ontwikkelingsrisico voor het embryo. Bij een klein percentage vrouwen kunnen eventueel complicaties ontstaan i.v.m. overstimulatie (teveel eiblaasjes in de eierstokken). Daardoor kan de vrouw misschien buikpijn hebben, vocht vasthouden en/of bloedingen en infecties krijgen. In dat geval is een ziekenhuisopname nodig om te kijken of de PGD-behandeling moet worden gestopt.


“… de PLN aandoening stopt bij mij!…”


Voor PLN-gendragers kunnen twee gevallen zich voordoen: u heeft PLN, maar geen klachten. U heeft PLN met klachten en wordt als patiënt regelmatig door een UMC behandeld. In het eerste geval zou u dan misschien niet “direct gaan twijfelen” om voor zo’n embryoselectie te kiezen. Maar als u helaas wel klachten heeft, ontstaat er meer onzekerheid bij het krijgen van een kind of kinderen, die op lange termijn direct een impact op uw gezondheid kunnen hebben.
De PLN-genmutatie kan zich verschillend bij patiënten ontwikkelen. U heeft nog geen of wel hartfalen, uw gezondheid blijft redelijk “stabiel” of wordt slechter. Sommige PLN-patiënten vragen zich af of ze, door onregelmatige nachten, tegen de vermoedheid kunnen? En later, of ze nog de fysieke kracht zullen hebben om samen met hun kind b.v. sportieve activiteiten te ondernemen… en als zieke ouder voor het kind kunnen blijven zorgen?…

PLN, embryoselectie en het wel of niet krijgen van kinderen zijn voor mensen met een kinderwens heel erg moeilijke kwesties met veel dilemma’s. Sommigen kiezen er wel voor… anderen nemen de moeilijke beslissing om toch geen kinderen te nemen.

   LAAT HET ONS WETEN!
Wilt u uw situatie en mening hierover met ons delen? Dan kunt u contact opnemen met ons PLN-lotgenoten aanspreekpunt Margriet of via Facebook en meedoen aan onze nieuwe POLL! Wij zijn benieuwd naar jullie reacties…

Geef een reactie