INTERNATIONAAL STAMCELONDERZOEK

Naar hartziekten wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Momenteel zijn onderzoekers van het UMC Utrecht participanten aan het benaderen voor een internationaal stamcelonderzoek samen met de Stanford University (VS): op basis van bloedmateriaal willen zij stamcellen gebruiken voor functioneel onderzoek naar hartspiercellen.

Voor dit onderzoek worden participanten geselecteerd bij wie o.a. de diagnose PLN cardiomyopathie (DCM) is vastgesteld. Mensen die in aanmerking komen, hebben al toestemming gegeven voor de “UNRAVEL-BioBank” (onderdeel van het stamcelproject). In deze database van patiënten met een cardiomyopathie worden medische gegevens met genetische informatie gecombineerd. Deze BioBank is toegankelijk voor alle academische centra in Nederland waarbij opgeslagen bloed-, weefsel- en DNA-materiaal beschikbaar is.

In samenwerking met Stanford…

Stanford University (California) beschikt over een hypermodern, gerobotiseerd laboratorium dat in een hoog tempo de respons van celmateriaal kan analyseren op specifieke moleculen. De stamcellijnen van PLN-gendragers, die worden opgekweekt in het UMC Utrecht, zullen vervolgens worden gescreend in dit laboratorium.

Bloedstamcellen

Als de BioBank al over uw bloed beschikt, is dit materiaal zorgvuldig en langdurig bewaard bij een temperatuur van -80ºC of lager. Voor het stamcelonderzoek wordt nu uw toestemming gevraagd om dit bloedmateriaal te mogen gebruiken voor verder onderzoek naar hartcellen. Deze hartcellen worden gemaakt uit voorlopercellen die uit het bloed worden gehaald. Stamcellen zijn de voorlopercellen van het lichaam. Uit stamcellen kunnen verschillende type cellen worden gekweekt, zoals hartspiercellen.

.

Normaal gesproken zijn hartspiercellen niet langdurig beschikbaar. Door speciale technieken kunnen zij stamcellen uit uw bloed kweken, die wel langdurig beschikbaar zijn. Met deze stamcellen kunnen zij bijvoorbeeld onderzoeken hoe zieke hartspiercellen zich gedragen, en of zij deze cellen dan weer met medicijnen beter kunnen maken. Deze stamcellen kunnen in principe oneindig worden gekweekt en raken niet op. Door deze techniek kunnen zij in het laboratorium heel lang onderzoek doen.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Een onderzoeker krijgt nooit uw naam te zien als hij/zij uw materiaal gebruikt. Uw naam en patiëntnummer worden namelijk vervangen door een code. Uw gegevens zijn uitsluitend bekend bij het academisch ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Ook als resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek worden gepubliceerd, zullen uw persoonlijke gegevens in deze publicaties niet terug te vinden of te traceren zijn.

Let goed op uw post!

Niet iedereen heeft/zal een brief voor dit stamcelonderzoek ontvangen. Mocht u wel door het UMC Utrecht benaderd worden, dan kunt u het toegestuurde toestemmingsformulier door middel van een retourenvelop opsturen.

Heeft u misschien vragen of aanvullende informatie over dit stamcelproject? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze Stichting PLN of rechtstreeks met het UMC Utrecht (zie gegevens hiernaast).

Bron: brief UMCU (nov. 2017)

 

Mail sturen naar het UMC Utrecht

Aanvullende informatie over de UNRAVEL-BioBank

 

• Update maart 2018: OPROEP FAMILIELEDEN

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar een tiental families waar de aanleg van de PLN-genmutatie voorkomt: van deze families willen wij graag van 3 type mensen bloed afnemen:

 een drager met klachten door het PLN-gen
 een drager zonder klachten
 een niet-drager

Bestaat deze situatie in uw familie? Dan kunt u zich, als aanspreekpunt namens uw familieleden, hiernaast aanmelden om in aanmerking te komen voor het meedoen aan dit onderzoek. Onze PLN Stichting zal u informeren over de verdere stappen van de procedure.

 

 

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Uw voor- en achternaam

Uw emailadres

Uw tel.- of mobielnr.

Uw woonplaats

Provincie