EPLERENONE ONDERZOEK

Aanvullend op de informatie verschaft tijdens de 2 PLN-infodagen (in 2014 te Utrecht en in 2015 te Leeuwarden) willen wij jullie graag informeren en aansporen contact met ons op te nemen m.b.t. een studie die momenteel in de onderstaande 4 centra in Nederland plaatsvindt bij dragers van de p.Arg14del mutatie in het fosfolamban-gen (PLN).

Eplerenone onderzoek | 4 centra in Nederland


DOEL VAN HET ONDERZOEK

Zoals u misschien al bekend is, is er momenteel helaas nog geen behandeling die de ziekteontwikkeling kan remmen bij uw mutatie in het PLN-gen. Het is bekend dat bindweefselvorming (fibrose) van hartspierweefsel en het ontwikkelen van een hartspierziekte kunnen optreden, daarom is het belangrijk dat u regelmatig ter controle komt. Eplerenone (InspraR) is een medicament dat bindweefselvorming tegengaat.
Dit medicijn wordt al bij andere hartziekten gebruikt (hartfalen). Wij willen onderzoeken of dit medicijn de ziekte-ontwikkeling bij uw mutatie in het PLN-gen kan remmen, dit is echter niet bewezen. Om dit te onderzoeken willen we eplerenone geven aan dragers van deze specifieke PLN-gen mutatie die tot dusver nog geen klachten hiervan hebben, in de hoop aan te tonen dat dit de ziekte-ontwikkeling remt.

OP ZOEK NAAR U

Dergelijk onderzoek is alleen mogelijk met de medewerking van “proefpersonen“, hetzij patiënten of gezonde vrijwilligers. Graag vragen wij uw hulp om aan dit onderzoek mee te werken waarin we het effect van een bestaand medicijn willen evalueren. Deelname is vanzelfsprekend geheel vrijwillig en alle studie-gerelateerde kosten worden door ons vergoed.

U komt in aanmerking als u o.a. drager bent van de PLN p.Arg14del mutatie, tussen de 18 en 65 jaar oud bent, nog geen hart-medicatie neemt en geen inwendige defibrillator (ICD) heeft.

Het onderzoek zal plaatsvinden bij ongeveer 150 PLN (p.Arg14del) mutatie-dragers in de 4 bovengenoemde ziekenhuizen. Voorwaarde voor deelname aan het onderzoek is dat deze mutatie-dragers tot dusver hiervan nog geen klachten hebben. De patiënten die aan het onderzoek deelnemen worden in 2 groepen verdeeld. Deze groepen moeten goed vergelijkbaar zijn. Door de resultaten onderling te vergelijken kunnen we de werkzaamheid van eplerenone nagaan. Alle deelnemers zullen worden vervolgd en behandeld volgens het normale protocol zoals dat staat
beschreven in onze richtlijnen. De helft van de deelnemers zal hier bovenop gedurende de studieperiode het medicijn eplerenone (InspraR) krijgen. Om bevooroordeling bij arts of patiënt te voorkomen wordt randomisatie toegepast, dat wil zeggen dat de toekenning in welke groep u komt (eplerenone versus geeneplerenone) door loting tot stand komt. De onderzoeksduur is 3 jaar. Na afloop van deze periode vergelijken wij de resultaten van beide groepen en kunnen wij tot de conclusie komen of eplerenone inderdaad de ziekteontwikkeling afremt.

Er zijn nog een aantal aanvullende voorwaarden, die we graag samen met u willen bekijken.

Mocht u na het lezen van bovenstaande informatie vragen hebben, uitgebreidere informatie wensen of mogelijkheden willen bekijken voor deelname, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de Stichting PLN.

 

Geef een reactie