DE BELASTINGDIENST WERKT IN UW VOORDEEL

Bent u van plan op een reguliere basis te doneren aan onze (ANBI) Stichting genetische hartspierziekte PLN? Dan kunt u eenvoudig uw periodieke donaties op 2 manieren regelen en samen met onze Stichting vastleggen. Hieronder vindt u de mogelijkheden om uw bijdrage te leveren aan het bestrijden van de hartspierziekte PLN.


1. Online donatie + schenkingsovereenkomst

Automatisch en veilig. Als u voor deze optie kiest, dan doet u een periodieke donatie via ons online formulier en legt u daarnaast deze gift, samen met onze Stichting, vast in de door de Belastingdienst opgestelde schenkingsovereenkomst.

• ONLINE DONATIEFORMULIER
Bij het invullen van ons donatieformulier kunt u kiezen voor doorlopende giften per maand, per kwartaal of per jaar. Deze frequentie selecteert u in het eerste veld van het formulier (onder de keuzeoptie “eenmalige donatie”). Op deze manier geeft u toestemming aan onze Stichting om het vaste bedrag volgens de gewenste frequentie automatisch van uw bankrekening te mogen afschrijven. Het afboeken van dit bedrag geschiedt volgens de door u opgegeven betaalmethode met iDeal, Creditcard of overboeking (SEPA incasso).

• SCHENKINGSOVEREENKOMST
In de schenkingsovereenkomst legt u uw periodieke gift vast voor een looptijd van minimaal 5 jaar. Hiervoor dient u tenminste 1 keer per jaar ongeveer hetzelfde vaste bedrag aan onze Stichting te doneren. Door het ondertekenen van de schenkingsovereenkomst samen met onze Stichting, komt u in aanmerking voor het aftrekken van uw gift bij de aangifte van uw inkomstenbelasting. Aan welke voorwaarden uw periodieke gift precies moet voldoen, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Online donatieformulier

Uw eerste periodieke donatie kunt u via ons online formulier doen en bevestigen.

Schenkingsovereenkomst

Print de overeenkomst en stuur deze ingevuld en ondertekend naar ons per mail of per post.

Na verwerking krijgt u een door ons ondertekend exemplaar met een transactienummer retour.

Uw volgende donaties worden automatisch afgeschreven volgens de gewenste frequentie.

Steun onze Stichting PLN!


2. Standaard combi-formulieren (PDF)

Wilt u geen gebruik maken van ons online donatieformulier en wilt u liever onderstaand papieren formulier gebruiken? Dat is ook mogelijk. Hieronder kunt u de documenten downloaden die u zelf kunt invullen en samen met onze Stichting dient vast te leggen.

• SCHENKINGSOVEREENKOMST
Dit document is dezelfde overeenkomst als hierboven en is door de Belastingdienst opgesteld. Deze bestaat uit 2 onderdelen: één exemplaar voor u als schenker en één voor onze Stichting. Het gehele document dient u uit te printen, in te vullen en te voorzien van uw handtekening. Vervolgens stuurt u deze naar ons per mail of post.

Schenkingsovereenkomst

• BETALINGSVOLMACHT
Door het invullen van dit document geeft u ons toestemming om het vaste bedrag van uw periodieke donaties automatisch van uw bankrekening af te schrijven. Dit document bestaat ook uit 2 onderdelen: één exemplaar voor u als schenker en één voor onze Stichting. Het gehele document kunt u ook samen met bovengenoemde overeenkomst uitprinten, invullen en voorzien van uw handtekening. Zowel de overeenkomst als de betalingsvolmacht kunt u naar ons per mail of per post opsturen.

Betalingsvolmacht

U krijgt na verwerking een door ons ondertekend exemplaar retour, welke bestemd is voor uw administratie. Bij een eventuele controle van de Belastingdienst moet u in staat zijn dit document (schenkingsovereenkomst) te laten zien.


Eenmalige giften

 

Heeft u aanvullende informatie nodig of een praktische vraag over bovenstaande procedure? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via de website of Social Media.