Status iPS-onderzoek

De Stichting PLN steunt een aantal onderzoeken voor het ontwikkelen en testen van verschillende strategieën voor het herstellen van functie van harten met een PLN-mutatie:   JUNI 2015 - Door middel van iPS (induced Pluripotent Stemcell) technologie worden stamcellen gemaakt uit patiënt specifieke huidcellen. (meer…)
More