EPLERENONE ONDERZOEK

Aanvullend op de informatie verschaft tijdens de 2 PLN-infodagen (in 2014 te Utrecht en in 2015 te Leeuwarden) willen wij jullie graag informeren en aansporen contact met ons op te nemen m.b.t. een studie die momenteel in de onderstaande 4 centra in Nederland plaatsvindt bij dragers van de p.Arg14del mutatie in het fosfolamban-gen (PLN). DOEL VAN HET ONDERZOEK Zoals u misschien al bekend is, is er momenteel helaas nog geen behandeling die de ziekteontwikkeling kan remmen bij uw mut...
More